SLIDER 18
SLIDER 19
SLIDER 20
SLIDER 21
SLIDER 01
SLIDER 03
SLIDER 04
SLIDER 13

ÖNEMLİ TARİHLER

05 Mart 2018 Bildiri özetlerinin sisteme yüklenmesi
31 Mart 2018 Bildiri özetleri için yazarlara geri bildirim yapılması
01 Temmuz  2018 Bildiri tam metinlerinin sisteme yüklenmesi
27 Temmuz 2018 Bildiri tam metinleri için yazarlara geri bildirimin yapılması
06 Ağustos 2018 Düzeltilmiş metinlerin yazarlar tarafından sisteme yüklenmesi
16 Ağustos 2018 Tüm bildiriler için yazarlara geri bildirimin tamamlanması
20 Ağustos 2018 Erken kayıt bitiş tarihi